หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2449 3 4 ต.ค. 2562
ร้องทุกข์  792 1 5 พ.ย. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  572 0 26 ต.ค. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  420 0 14 ก.ย. 2561
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์  234 0 31 ส.ค. 2561
  (1)