หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 

1.เราต้องขวนขวายในการดำเนินชีวิต อันประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมที่ดีให้ได้
2.เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต ซึ่งเป็น รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
3.พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง4.หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
5.ขอน้อมเกล้าถวายพระพรองค์พ่อหลวงแห่งแผ่นดินสยามทรงพระเจริญ พระองค์ทรงเป็นแรงผลักดันให้พวกเราช่วยกันต่อต้านพวกรกแผ่นดิน
6.กระผมขอเชิดชู และขอถวายพระพร ในหลวงทรงพระเจริญ
7.เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
8.พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
9.พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
10.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเรา * * * กเลย
11.พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
12.เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
13.หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
14.หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
15เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
16.ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
17.ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
18.ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
19.จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
20.ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการร้อย.มทบ.16

เขียนโดย   คุณ ร้อย มทบ.16

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 09.03 น. [ IP : 118.172.142.249 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10