หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 


นายบัณฑิต หุ่นบัณฑิตกุล
ปลัด อบต.ท่าตาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 


นายสุรศักดิ์ ค้าแหวน
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นายวิรัลพัชร บางปลากด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวธัญมน คงสัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศิวนาถ จูเทศ
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวสุณัชชา ทองคำ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นายมานพ นุชบ้านป่า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางกฤชกร ท่าโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ