หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายบัณฑิต หุ่นบัณฑิตกุล
ปลัด อบต.ท่าตาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
โทร : 081 707 8064
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวรสิตา หาญทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087 203 8509
นางสาวสุพัตรา เกตุตรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091 839 3518
นายไพบูลย์ อินทร์กำแพง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
โทร : 089 639 2006
นางสาวรสิตา หาญทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 087 203 8509