หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
ในเขต อบต. มีถนนใช้ในการสัญจรของหมู่บ้าน ระหว่างตำบล และไปติดต่อทางอำเภอ

ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย

ถนนดินลูกรัง จำนวน 45 สาย

ถนนคอนกรีต จำนวน 57 สาย

สะพาน คสล จำนวน 5 แห่ง

สะพานใต้ จำนวน 2 แห่ง
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 4 สาย
 
บึง,หนองน้ำและอื่น ๆ จำนวน 18 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
บ่อน้ำโยธา จำนวน 19 แห่ง
 
ประปา จำนวน 6 แห่ง
 
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์เอกชนอนุญาต จำนวน 1 แห่ง

สถานีโทรคมนาคมประชาชนในหมู่บ้านมีโทรศัพท์ใช ้ในหมู่บ้านบางหมู่บ้าน
 
 

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 7 แห่ง

ร้านค้า / ร้านอาหาร จำนวน 90 แห่ง
 
 
       

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาลมีสวนสาธารณะ
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
บึงเชรียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าดินแดง
 
ที่ราชพัสดุข้างวัดหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านบางผี