หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 


 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570)  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25666 - 2570)ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือจังหวัfพิษณุโลกด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 506ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำประซาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นการจัดประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นขอบ จากการประชุมวันที่ 6 สิงหาคม2564 และสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564อาศัยอำนาจตามความในหมวด 5 ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2564
นายสมเกียรติ ศาสนอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2564 เวลา 11.32 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 199 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10