หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ หนังสือจังหวัดพิษณุโลกด่วนที่สุด ที่ พล ๑๐๒๓.๓/ว๕๐๖ ลงวันที่ 60 มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกอาศัยอำนาจตามเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสอง จึงยกว้นการจัดประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที 24 มิถุนายน 2564

นายสมเกียรติ ศาสนอง
นายก อบต.ท่าตาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 16.19 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 156 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10