หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข   แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558   5 ม.ค. 2558 289
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข   แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558   5 ม.ค. 2558 1180
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข   เรื่อง รายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีประจำปี 2556   5 ม.ค. 2558 269
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข   เรื่อง การให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยง   5 ม.ค. 2558 305
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข   เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   5 ม.ค. 2558 278
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข   การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน   5 ม.ค. 2558 268
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.พิษณุโลก   อบต.ชมพู ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   5 ม.ค. 2558 286
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังน้ำคู้   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น    1 ม.ค. 2558 230
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.พิษณุโลก   อบต.มะขามสูง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ   30 ธ.ค. 2557 297
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.พิษณุโลก   ทต.ท่าทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล.2ชั้น ทต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2558   30 ธ.ค. 2557 283
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.พิษณุโลก   อบต.สมอแข ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 โครงการ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   30 ธ.ค. 2557 345
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พันเสา   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 11 โครงการ    30 ธ.ค. 2557 623
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พันเสา   ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E ๒ / ๒๕๕๘ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑ โครงการ   30 ธ.ค. 2557 310
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านดง   ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด   30 ธ.ค. 2557 550
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชมพู   โครงการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองปลาสร้อย หมู่ที่5   30 ธ.ค. 2557 251
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชมพู   โครงการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชมพู หมู่ที่ 3   30 ธ.ค. 2557 351
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชมพู   โครงการสอบราคาซื้อเต็นท์ จำนวน 6 หลัง   30 ธ.ค. 2557 377
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สมอแข   เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 โครงการ    29 ธ.ค. 2557 354
<< หน้าแรก...     1704      1705      1706      1707     (1708)     1709      1710      1711      1712     ....หน้าสุดท้าย >> 1968