กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   วันเปิดเทอมแรกเด็กปฐมวัย (16 พฤษภาคม 2562)   17 พ.ค. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   ออกช่วยเหลือเหตุ ว.40 (เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)    17 พ.ค. 2562 10
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ในโครงการจิตอาสา (เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   17 พ.ค. 2562 12
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   เทศบาลตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ร่วมกับพี่น้องประชาชน ออกรับและร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล (เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   17 พ.ค. 2562 12
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   ภารกิจหน้าที่ (เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562)   17 พ.ค. 2562 9
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   การจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562)   17 พ.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พันเสา   ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1)   17 พ.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดพริก   โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดพริก ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเยาวชนนำไปสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน   17 พ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีภิรมย์   ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยฯ   17 พ.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองพระ   โครงการปลูกจิตสำนึกให้ราษฏรมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์เพื่อความมั่นคงของชาติ   17 พ.ค. 2562 11
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองพระ   โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองพระ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560-2564 กรณีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2562   17 พ.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านไร่   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบุญมา หมู่ที่ 9 บ้านย้านโนนไพร ต.บ้านไร่   17 พ.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านไร่   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบแม่น้ำน่าน(ข้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่   17 พ.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านไร่   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทับใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่   17 พ.ค. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ม.6   17 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีภิรมย์   ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยฯ   17 พ.ค. 2562 7
ข่าวกิจกรรม ทต.วงฆ้อง   พิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวงฆ้อง ปีงบประมาณ 2562   17 พ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สนามคลี   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   17 พ.ค. 2562 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1708