หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่ ตำบลท่าตาล    26 มิ.ย. 2561 338
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   6 ส.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    9 ก.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561   6 ก.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   5 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลังที่เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   28 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล   27 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 - 2   27 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   14 มิ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   7 พ.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจ่ายทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   30 เม.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   5 เม.ย. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   5 เม.ย. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   27 มี.ค. 2562 352
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561   27 มี.ค. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   5 มี.ค. 2562 55
  (1)     2      3      4