หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

   
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังรอบบึงสำโรง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธ.ค. 2561 611
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ประจำเดือนตุลาคม 2563  24 พ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว  24 พ.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์การป้องเด็กเล็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม  18 พ.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  17 พ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการการการเมือง กระทำการอันอาจขัดต่อบทบัญญัติ แห่งกฎหมายเลือกตั้ง  13 พ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  12 พ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2564  12 พ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบจ.  11 พ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  11 พ.ย. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  6 พ.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ การยกระดับทางเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6 พ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ กับผู้ปกครอง เกี่ยวกับการป้องกันโรค RSV   5 พ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  4 พ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ป่วยติดเตียงทราบเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ์ยืดระยะเวลาในการชำระค่าไฟฟ้า อย่างน้อย 3 เดือน   3 พ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตกร งดทำนาปีต่อเนื่อง  3 พ.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวีดพิษณุโลก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  3 พ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต   2 พ.ย. 2563 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11