กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   7 พ.ค. 2562 12
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังรอบบึงสำโรง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 ธ.ค. 2561 186
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจ่ายทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   30 เม.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   5 เม.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   5 เม.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   27 มี.ค. 2562 337
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561   27 มี.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   5 มี.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าตาล ประจำปีการศึกษา 2562   21 ก.พ. 2562 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงิน(แก้ไขเพิ่มเติม)ประจำปี 2561   12 ก.พ. 2562 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำเดือนมกราคม 2562   11 ก.พ. 2562 107
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร   6 ก.พ. 2562 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำเดือนธันวาคม 2561   15 ม.ค. 2562 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   15 ม.ค. 2562 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๔๕-๐๐๒ สายบ้านท่าตาล-บ้านโกรงเกรง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธี   26 ธ.ค. 2561 207
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังรอบบึงสำโรง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 ธ.ค. 2561 75
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   28 พ.ย. 2561 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561   26 พ.ย. 2561 157
  (1)     2      3      4      5