หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   14 มิ.ย. 2562 29
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังรอบบึงสำโรง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 ธ.ค. 2561 240
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่ ตำบลท่าตาล    26 มิ.ย. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    9 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561   6 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   5 ก.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลังที่เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   28 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   28 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   28 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล   27 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 - 2   27 มิ.ย. 2562 4
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครู   4 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   7 พ.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจ่ายทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   30 เม.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   5 เม.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   5 เม.ย. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   27 มี.ค. 2562 349
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561   27 มี.ค. 2562 66
  (1)     2      3      4      5