หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังรอบบึงสำโรง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 ธ.ค. 2561 276
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562    7 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   6 ส.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    9 ก.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561   6 ก.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   5 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลังที่เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   28 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   28 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   28 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล   27 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 - 2   27 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   14 มิ.ย. 2562 49
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครู   4 มิ.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   7 พ.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจ่ายทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   30 เม.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   5 เม.ย. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   5 เม.ย. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   27 มี.ค. 2562 360
  (1)     2      3      4      5