หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ได้จัดบอร์ดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคม ของทุกปี วันแห่งความตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริต

          คงไม่ผิดหากจะกล่าวว่า ปัญหาด้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ได้กลายมาเป็นหนึ่งภัยร้ายแรงระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมนับตั้งแต่ชุมชนเล็ก ๆ ไปจนถึงชุมชนระดับประเทศ การคอร์รัปชันนำไปสู่ความถดถอยในด้านศีลธรรม ทำลายความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ ตลอดจนนำมาซึ่งความไม่เป็นธรรมในสังคม บ้านเมืองคงจะวุ่นวายหากผู้มีอำนาจนั้นได้ฐานอำนาจมาจากการคอร์รัปชัน ด้วยเหตุนี้การปราบปรามการคอร์รัปชัน จึงได้กลายมาเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ทั้งโลกควรให้ความสนับสนุนและร่วมมือกัน

          ด้วยเหตุนี้ เนื่องในโอกาสอันดี 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล จึงอยากให้ทุกคนตระถึงวันสำคัญนี้  เพื่อโลกและชุมชนของเรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 20.05 น. โดย คุณ มานพ นุชบ้านป่า

ผู้เข้าชม 280 ท่าน