หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 

 
เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตาลให้คำแนะนำในเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเพือรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  
 

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล มีราษฏร ม.8 จำนวน 1 ราย  เดินทางมาติดต่อราชการ เรื่องการขึ้นทะเบียนเด็กอุดหนุนแรกเกิด โดยมีนางสาวสุณัชชา ทองคำ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ คอยให้คำแนะนำในเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน  โดยเอกสารการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
2. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
3. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
4. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
5. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
6. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 #หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-009761 ในวันและเวลาราชการค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 10.53 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10