หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 

 
จังหวัดพิษณุโลก ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลก  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

🚩🚩เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหมในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันในจังหวัดพิษณุโลกพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เข้มงวด
ดังนั้น จังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลก ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
๒. กรณีจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานอื่นของรัฐ
ตลอดจนบุคลากรในสังกัด ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำกับดูแล และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้พิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีเหตุผลความจำเป็นหากไม่ได้เดินทางออกนอกจังหวัดพิษณุโลกจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างร้ายแรงเท่านั้น
๒.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 09.25 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10