กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 27 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 223
 


 
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการประชุม พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล [ 27 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 230
 
 
     


 
ช่่วยเหลือผุู้ประสบวาตภัย [ 28 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 375
 


 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 อบต.ท่าตาล จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาร.ร.ชุมชน12ท่าตาลประชาสฤษฏ์ [ 7 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 319
 
  (1)