หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 


นายบุญช่วย มั่นชาวนา
ประธานสภา อบต.ท่าตาล
 


นายบรรเทิง จอยวงษ์
รองประธานสถา อบต.ท่าตาล


ว่าง
เลขานุการสภา อบต.ท่าตาล
 
 


นายเบ้า คู่กระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 6


นายเพิน ปลายกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 6


นายเฉลา บุญช่วย
สมาชิก อบต.หมู่ 7


นายสงกรานต์ พรมจันทึก
สมาชิก อบต.หมู่ 7


นายเรวัฒน์ ป้อมสาหร่าย
สมาชิก อบต.หมู่ 8


นายสมนึก ทัศนะ
สมาชิก อบต.หมู่ 8