หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 


นายบุญช่วย มั่นชาวนา
ประธานสภา อบต.ท่าตาล
 


นายบรรเทิง จอยวงษ์
รองประธานสถา อบต.ท่าตาล


ว่าง
เลขานุการสภา อบต.ท่าตาล
 
 


นายฉลอง จันทร์แก้ว
สมาชิก อบต. หมู่1


นายสายันต์ จันทร์จำรัส
สมาชิก อบต.หมู่2


นางรัชนี เสนานุช
สมาชิก อบต.หมู่ 2


นายทวีป ดีประเสริฐ
สมาชิก อบต.หมู่ 3


นายธีรพงษ์ กูลเล็ก
สมาชิก อบต.หมู่ 4


นายโชคพิพัฒน์ เส็งพานิช
สมาชิก อบต.หมู่ 5