องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ อบต.ท่าตาล
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการป้ายแสดงเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล พร้อมตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดของเหลวใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.ท่าตาล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อแบตเตอรี่รถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๑๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อแบตเตอรี่รถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๑๐๑ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]