องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก